Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

  • Lærernes vurdering skal fremgå af elevplanen, senest d. 1.-12. i 8. klasse.
  • For elever, der vurderes ikke uddannelsesparate, iværksætter skole og UU en fælles indsats
  • For de elever, der vurderes uddannelsesparate, har forældrene ansvaret for uddannelsesplan og ansøgning til ungdomsuddannelse

Undervisningsministeriet har udsendt denne folder til lærerne:

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Hvornår er en elev uddannelsesparat:
En elev er uddannelsesparat, når eleven i 8. klasse har et karaktergennemsnit på mindst 4 og af skolen vurderes at opfylde de personlige og sociale forud- sætninger.
For elever, som sigter mod en 3-årig gymnasial uddannelse er karakterkravet dog 5,0 og for elever, der sigter mod den 2-årige hf-uddannelse er karaktergennemsnittet 4,0.
Alle tre kriterier skal være opfyldt for at være uddannelsesparat. Vurderingen skal foretages i forhold til det uddannelsesområde, den unge vælger (erhvervsuddannelse og/eller gymnasial uddannelse) – også selv om eleven påtænker at gå i 10.klasse først.

Publiceret 21-11-2017