Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

  • Lærernes vurdering skal fremgå af elevplanen, senest d. 1.-12. i 8. klasse.
  • For elever, der vurderes ikke uddannelsesparate, iværksætter skole og UU en fælles indsats
  • For de elever, der vurderes uddannelsesparate, har forældrene ansvaret for uddannelsesplan og ansøgning til ungdomsuddannelse

Undervisningsministeriet har udsendt denne folder til lærerne:

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Den faglige vurdering:
Elever, der har opnået mindst 4.0 i gennemsnit af de standpunktskarakterer, der skal afgives i 8. klasse, opfylder de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat.

Publiceret 21-03-2017