UDDANNELSE OG JOB PÅ HØJSLEV SKOLE

Eleverne på 8. årgang på Højslev Skole var i uge 11 på besøg på de lokale ungdomsuddannelser.

Efter besøget har eleverne arbejdet med en opgave i det timeløse fag ”Uddannelse og job”.
Her skulle eleverne arbejde enten med en af de ungdomsuddannelser de besøgte eller med deres drømmejob – og vejen dertil.
Eleverne lavede fine plancher, Power point, interview, skuespil og meget mere – som skulle fremlægges for klassekammeraterne, klasselærer og UU vejleder.
Formålet med opgaven er dels at øge elevernes kendskab og interesse for uddannelse og job og sammenhængen herimellem - og dels at dele deres viden og oplevelser fra uge 11 med klassekammeraterne.

  

 

Publiceret 24-04-2017