UU Skive står for uddannelsesvejledningen på alle grundskoler i Skive Kommune.

Vi skal fokusere vejledningen på de elever, som kan have svært ved at vælge eller gennemføre en 
ungdomsuddannelse, mens andre elever forventes at kunne vælge på grundlag af en kollektiv vejledning, emnet Uddannelse og Job samt muligheden for at kontakte eVejledning

 

Alle elever vil få en kollektiv vejledning fra UU:

 • Indføring i ungdomsuddannelserne
 • Orientering om hele uddannelsessystemet
 • Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk mm
 • Introduktion til ug.dk og eVejledning
 • Informationsmøder for elever og forældre

Grundskolerne kan forvente dette af UU Skive:

 1. Kollektiv vejledning til alle elever
 2. Gruppevejledning og individuel vejledning til elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate
 3. Iværksætte en vejlednings- og skoleindsats (i samarbejde med skolen) for de elever, der ikke er uddannelsesparate i 8. klasse
 4. Iværksætte særlige initiativer efter folkeskolelovens §9.4 og §33.4-5, i samarbejde med skolen
 5. Foretage den endelige vurdering af, om den enkelte elev er uddannelsesparat, på baggrund af skolens oplysninger
 6. Mentorer til enkelte elever i 9.-10. klasse, som skønnes at få særlige vanskeligheder ved overgangen til uddannelse 
 7. Ansvar for, at elever, der er vurderes ikke-uddannelsesparate, udarbejder uddannelsesplan
 8. Foretage den løbende revision af uddannelsesplan for alle elever i 10. klasse
 9. Koordinere introduktionskurser 8. klasse og brobygning 9.-10. klasse
 10. Indgå i tilrettelæggelsen af det obligatoriske emne ”Uddannelse og job”
 11. Informationsmøder for elever og forældre
 12. Deltagelse i forældresamarbejdet ang. udskoling for elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate.

 Link til samarbejdsaftalen

 

Publiceret 09-06-2020