Særligt tilrettelagte undervisningsforløb 8.-9. klasse
Teori og praksis kombineres I skolen - uden for skolen
Regler – muligheder - aftaleskemae
r

Udover brobygning, erhvervspraktik og netværksgrupper har skolerne mulighed for at tilrettelægge særlige undervisningsforløb for elever, efter Folkeskolelovens §9.4 eller §33.4-7.

Målgruppen er elever, der er skoletrætte, eller af anden grund ikke får udbytte af undervisningen. Hensigten er, at de vender tilbage til skolen…..

Skolens leder træffer alle afgørelser (sammen med forældrene) og har ansvaret for planlægning og gennemførelse.


§9, stk. 4:
”Skolens leder kan med inddragelse af UU tilbyde elever med særlige behov herfor undervisningsforløb i 8. og 9. klasse, hvor praktisk og teoretisk indhold kombineres i en undervisning, der kan finde sted på og uden for skolen….”

Er en del af elevens samlede undervisning

  • Kan indeholde kombination af undervisning og ulønnet praktik
  • Har som mål: Inklusion
  • Dele af fagrækken kan undviges, men eleven skal undervises i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi
  • Eleven er omfattet af Statens Erstatningsordning (Ulønnet praktik)
  • Max. 13 uger

§33, stk. 4-7 (Kun i helt særlige tilfælde): 
Skolens leder kan godkende, at en elev opfylder undervisningspligten helt eller delvis ved erhvervsmæssig uddannelse eller beskæftigelse og ved særligt tilrettelagte forløb, når det vurderes at være til elevens bedste.

§33.5:
Minimum dansk og matematik og ulønnet praktik

§33.7:
Helt eller delvis: Skolens leder beslutter, hvilke prøver eleven evt. skal aflægge. Eleven arbejder på en arbejdsplads

Publiceret 08-06-2020