Erhvervspraktik i grundskolen

Den enkelte skole bestemmer selv, om elever i 6.-9. klasse skal i erhvervspraktik.

Skolen planlægger og gennemfører selv evt. praktikforløb, og det kan både være for hele klasser og for enkelte elever. Det foregår ofte i forbindelse med emnet Uddannelse og Job, som bl.a. har til formål, at eleverne bliver bedre i stand til at træffe deres valg af ungdomsuddannelse på et kvalificeret grundlag.

I 8.-9. klasse kan skolen tilbyde særlige praktikforløb til enkelte elever (§9.4 og §33.4). Forløbene er en kombination af teori og praksis, og målet er, at eleverne får et bedre udbytte af skolens undervisning.

Erhvervspraktik foregår i samarbejde med UU Skive, som kan give ideer til forløb og praktiksteder. UU kan også maile praktikbreve til virksomheder og skole, hvis det ønskes.

Forsikring:
Statens Erstatningsordning dækker både ulykkes- og ansvarsforsikring ved alle former for praktik fra 6.-9. klasse.

 

Publiceret 02-02-2018