Kære forældre!

Hvis jeres pige/dreng skal i erhvervspraktik, kan formålet være at       

 • opleve dagligdagen på en arbejdsplads -        
 • prøve nogle arbejdsfunktioner -        
 • afprøve egne interesser og ønsker -        
 • og dermed få nogle erfaringer, der gør det lettere at vælge uddannelse efter grundskolen

Forældrenes rolle.
Forældrene er stadig elevens vigtigste vejleder! I kan hjælpe jeres barn med at få en god praktikoplevelse og bakke skolens og UU Skives arbejde op ved at -        

 • snakke om uddannelse og job (Se www.ug.dk) -        
 • komme med gode ideer til praktiksteder -        
 • støtte jeres barn i at kontakte mulige praktiksteder -        
 • snakke om, hvad man selv kan gøre for at få en god uge.

Praktiske oplysninger.
Alle elever er ulykkes- og ansvarsforsikret. Man får ikke løn i praktikforløbet.

Sikkerhed på praktikstedet.
Medmindre I hører andet fra praktikstedet kan I forvente, at -  

 • arbejdstidens længde er den for virksomheden normale, dog max. 8 timer pr. dag eller 40 timer pr. uge -         
 • praktikforløbet er ikke forbundet med ulykkes- eller sygdomsfarer -        
 • praktikstedet vil give eleven en grundig instruktion i arbejdsfunktioner og sikkerhedsbestemmelser

Publiceret 29-02-2016