En uddannelsesplan er en plan for, hvordan du kan få en uddannelse eller et arbejde.

Planen kan strække sig over flere år, men kan også dække bare et år.
Planen laver du i et samarbejde med din UU-vejleder
Planen skal bygge på den vejledning, du tidligere har modtaget og skal være realistisk i forhold til din nuværende situation. Uddannelsesplanen er en hjælp til dig selv, for at
du kan få overblik over din nuværende situation.
Uddannelsesplanen skal bl.a. beskrive dine uddannelsesønsker ud fra følgende:

  • Vejledningssamtaler
  • Dine stærke sider
  • Særlige behov for hjælp
  • De vejledningsaktiviter du tidligere har været igennem
  • Arbejdserfaringer
  • Uddannelseserfaringer
  • Din økonomiske situation

Publiceret 21-11-2016