Alle 15-17 årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, som sigter mod, at den unge kan gennemføre en uddannelse.

UU skal føre tilsyn med, at denne pligt overholdes. Du kan altid ændre din uddannelsesplan, men du og dine forældre skal samarbejde med UU om, at det, der er aftalt, bliver overholdt.
Udover uddannelse kan pligten fx. opfyldes således:

Produktionsskole, højskole, sprogskole, arbejde, særlige forløb, aftalt med UU

Ungeydelse: Forældre til unge 15-17 årige modtager en ungeydelse pr. måned. Kommunen kan tilbageholde denne ungeydelse, hvis den unge ikke overholder pligten til at være i uddannelse, arbejde eller lignende. Det sker dog ikke, hvis det skyldes handicap, sygdom eller sociale problemer.
I Skive ligger afgørelsen hos Familie sektionen.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside:

SKATTEMINISTERIET

 

Publiceret 11-06-2020