Vejledningen for de 16 -24 årige er opsøgende, og det er os på UU-Skive, der har den opsøgende vejlednings pligt.

Det vil sige, at du bliver kontaktet af en vejleder, hvis du flytter til kommunen. Hvis du tænker på at afbryde dit uddannelsesforløb eller allerede har gjort det, bliver du ligeledes kontaktet af en vejleder, der er dig behjælpelig med at få en ny plan lavet.

Du får tilbudt vejledning om følgende:

  • Uddannelse
  • Erhverv
  • Skoler
  • Ansøgning
  • Praktikforløb
  • Brobygning
  • Ansøgninger
  • Økonomi under uddannelse
  • Hjælp til udarbejdelse af uddannelsesplan
  • At komme videre .....

Publiceret 01-03-2016