Børn og unges arbejde

Der findes regler:

Det er først og fremmest arbejdsgiverens ansvar, at du arbejder på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Når unge under 18 år er på arbejde, skal der tages hensyn til: alder, udvikling og helbredstilstand samt til indvirkningen på skolegang eller anden uddannelse.

Du har naturligvis pligt til at følge de anvisninger, du får af din arbejdsgiver.

 

Vi anbefaler dig at undersøge reglerne, før du starter arbejdet.

Her kan du få mere at vide:

Kapitel 10 §§ 59-62a i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø omhandler ”Unge under 18 år”

Ligeledes kan du søge flere informationer hos:
Jobpatruljen 
Arbejdstilsynet

Publiceret 09-09-2015